ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1.Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали (денна форма навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Правилами прийому.

2.Оплата навчання здійснюється згідно з договором між укладеним сторонами. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується.

3.При одночасному навчанні за кількома спеціальностями ( спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

4.При одночасному навчанні за кількома програмами за спеціальностями та формами навчання за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали зберігаються у вищому навчальному закладі за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

Правила прийому