I. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі - Міжрегіональна Академія управління персоналом) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

I. Загальні положення

1. Міжрегіональна Академія управління персоналом оголошує набір на підготовку фахівців за вищою освітою з спеціальностей та ступенів вищої освіти відповідно до ліцензї (таблиця 1), у тому числі у відокремлених структурних підрозділах (додаток 6): Вінницький інститут, Волинський інститут ім. В'ячеслава Липинського, Дніпровський інститут, Донецький інститут, Житомирський інститут, Західнодонбаський інститут, Центральноукраїнський інститут, Луганський інститут (м.Сєвєродонецьк), Львівський інститут, Маріупольський інститут, Одеський інститут, Придунайська філія, Прикарпатський інститут імені Михайла Грушевського, Сєвєродонецький інститут, Харківський інститут, Херсонський інститут, Хмельницький інститут імені Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Чернігівський інститут імені Героїв Крут, Яготинський інститут.

2. До Міжрегіональної Академії управління персоналом приймаються громадяни України, іноземці, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

3. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для кожного рівня вищої освіти та спеціальності. Допускається перевищення ліцензованого обсягу у випадках передбачених законодавством або за рішенням (ухвалою) суду.

Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Інформація    щодо   акредитованих   освітніх    програм   розміщена   на сайті  Академії (http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/dostup-do-publichnoi-informacii/licenzuvannya-ta- akreditaciya.html).

Поновлення на навчання студентів допускається з перевищення ліцензованого обсягу у разі продовження навчання осіб, що робили перерву у навчанні з визначених законодавством причин, а також у випадках передбачених законодавством або за рішенням (ухвалою) суду.

4. Міжрегіональна Академія управління персоналом створює консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до таких консультаційних центрів будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі.

Прийом до Міжрегіональної Академії управління персоналом на всі ступені вищої освіти здійснюється за конкурсом.

5.Для вступників та студентів, які потребують поселення до гуртожитку необхідно подати: заяву на поселення, копію паспорту, контракт на навчання.

Правила прийому