Рада роботодавців

- Положення про раду роботодавців 

-Наказ про створення ради роботодавців

- Анкета опитування роботодавців, керівників практики

Результати анкетування роботодавців щодо якості освітніх послуг, що надаються Одеським інститутом МАУП зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Управління персоналом та економіка праці»