Проходження міжнародної акредитації зі спеціальності 051 Економіка

Проходження міжнародної акредитації зі спеціальності 051 Економіка

23 Nov 2021

Одеський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП» отримав акредитаційний сертифікат про міжнародну акредитацію з магістерської освітньої програми “Управління персоналом та економіка праці” за спеціальністю 051 Економіка.

У вересні 2021 року в Одеському інституті МАУП завершилась міжнародна акредитаційна процедура освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня з експертними комісіями Quality Agency for Higher Education AIC (Рига, Латвія) та отримано експертні висновки з деталізованими результатами акредитації і акредитаційний сертифікат про міжнародну акредитацію, Реєстраційний номер 2021/05 ; дата: 23 вересня 2021 року; термін дії з 24 вересня 2021 року до 24 вересня 2027 року). 

Вітаємо кафедру управління, фінансів та адміністрування

з успішним проходженням міжнародної акредитації!!!