Предметна (циклова) комісія з загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін

Голова циклової комісії:
Нерубасська Алла Олександрівна  – доктор філософських наук, доцент Фахового коледжу при Одеському інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Контактна інформація:
65003, м. Одеса, вул.Чорноморського козацтва, 19
2-й поверх, аудиторія № 2,
E-mail: maup_odessa@ukr.net, тел. (048) 723-23-21

Головна мета роботи циклової комісії - підвести студента до усвідомлення його задатків і сил та пробудити в ньому високу зацікавленість, яка давала б йому силу любові до наук, до духовності та краси, формування національної самосвідомості та  гармонійний  розвиток  сучасної особистості.

Мета буде досягнена через поліпшення:
•методичної роботи кожного викладача - члена комісії;
•підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
•вдосконалення та розробки методичних комплексів та використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;
•організації самостійної роботи студентів.

Завдання: підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання в умовах різних форм власності.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії з загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців що відповідають сучасним ринковим вимогам і потребам.

У  цикловій комісії працюють однодумці – професіонали, багаті на творчі шукання, тут поєднався авторитет і багаторічний  досвід.
Викладацький склад комісії  характеризується  високим інтелектуальним рівнем та сучасним мисленням, накопиченим досвідом навчання та виховання студентів, що дає  можливість забезпечувати професійну підготовку й моральний розвиток студентів, проводять спільні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.

Педагогічні працівники циклової комісії з загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін:

Дисципліни, які закріплені за цикловою комісією з загальнонаукових, соціальних та поведінкових дисциплін :

 • Українська мова
 • Українська література
 • Математика
 • Фізика і Астрономія
 • Хімія
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова (англійська)
 • Зарубіжна література
 • Біологія і екологія
 • Історія України
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Основи філософських знань
 • Основи екології
 • Культурологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Фізичне виховання
 • Безпека життєдіяльності
 • Охорона праці
 • Політологія
 • Соціологія
 • Етика ділового спілкування 
 • Вища математика  
 • Конфліктологія
 • Комп'ютерні технології в юридичній діяльності