Вступ до коледжу

Правила прийому в коледж у 2022 р.

ПОРЯДОК оформлення та оцінювання мотиваційних листів вступників до Фахового коледжу при  Одеському інституті Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Додаткову інформацію можна отримати у приймальній комісії

за телефоном (048) 700-83-06, моб.38 (068) 896-96-48 

Додатки
Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр

Таблиця 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Інформація для абітурієнтів

1.    Щодо дотримання вимог Закону України "Про захист персональних даних" під час вступної кампанії

2.   Перелік галузей знань, напрямів, спеціальностей і спеціалізацій, вартість, форма навчання
3.   Графік роботи приймальної комісії
4.   Перелік документів для вступу
5.   Вартість навчання
6.   Реквізити для оплати за навчання
7.   Телефони довіри та гарячої лінії
8.   Альтернатива ЗНО
9. Приклади дипломів

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ_2022 рік