Студенту

Положення про студентське самоврядування

Студентський колектив Інституту має великий  творчий та інтелектуальний потенціал, готовність до позитивної соціально-активної діяльності. Йому властиве прагнення до творчості, самостійності, пошуку нових оригінальних та сміливих рішень.

Студентське самоврядування є  ефективним стимулом для підвищення цієї активності, виступає механізмом взаємодії між суб’єктами освітнього процесу, є інструментом у вирішенні силами студентів життєво важливих проблем управління як у навчальній, так і в позанавчальній роботі.

Розвитку студентського самоврядування в Інституті сприяє Студентська рада, склад якої обирається студентським колективом. Бути обраним до Студентської ради може кожен студент, який має бажання додатково працювати на студентство, розвиватися та отримувати досвід в організаційній роботі.

 

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО ІНСТИТУТУ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
(орган студентського самоврядування)
2020-2021 навч. рік

 

Голова Студентської ради - Музика Анастасія (3 курс, спеціальність "Менеджмент")

Заступник голови Студентської ради з організаційних питань - Новосьолов Валентин (2 курс,  спеціальність "Право")

Заступник голови з наукових питань, Голова СНТ (за посадою) - Гаврилюк Арсеній (1 курс магістратури, спеціальність "Право")

Голова Студради гуртожитку - Федоренко Михайло (4 курс,  спеціальність "Право")

Виконавчий комітет Студради:

Відповідальні за спортивно-масову роботу - Гоздецький Артур (4 курс,  спеціальність "Право"), Пинтя Давид (2 курс,  спеціальність "Економіка")

Відповідальні за профорієнтаційну діяльність - Шепелєва Віолетта (2 курс,  спеціальність "Психологія"), Александрова Карина (2 курс,  спеціальність "Право")

Відповідальні за культурно-масову роботу - Лукашова Діана (2 курс,  спеціальність "Психологія"), Чуря Микита (1 курс магістратури, спеціальність "Право")

Пресс-секретар Ради - Георгій Орлов (3 курс, спеціальність "Менеджмент")

Старости усіх спеціальностей.