Студенту

- Положення про Уповноваженого з прав студентів

Студентський омбудсмен -   Махоніна Маргарита

 E-mail: ombudsmenoimaup@ukr.net
 Тел .: +38 (073) -201-36-93

21 квітня 2020 року на засіданні Студентської ради було затверджено Положення про Уповноваженого з прав студентів (студентського омбудсмена), яке 22 квітня було схвалено Вченою радою Одеського інституту ПрАТ “ВНЗ «МАУП».  
Положення введено в дію 4 травня 2020р. 

Студентський омбудсмен обирається Студрадою на 2 роки зі свого складу.