Форми, рівні підготовки та терміни навчання

Рівень вищої освіти  «Бакалавр»
Спеціальність Форма навчання:
денна заочна
На основі повної загальної середньої освіти 4 роки 4 роки, 6 місяців
На основі ОКР молодшого спеціаліста зі споріднених галузей знань/спеціальностей 2 роки 2 роки, 6 місяців
На основі ОКР молодшого спеціаліста з неспоріднених галузей знань/спеціальностей 3 роки 3 роки, 6 місяців
Рівень вищої освіти «Магістр»
Спеціальність Форма навчання:
денна заочна
На основі рівня бакалавр, магістр, та ОКР спеціаліст зі споріднених галузей знань/спеціальностей 1 рік, 6 місяців 1 рік, 6 місяців
На основі рівня бакалавр, магістр, та ОКР спеціаліст з неспоріднених галузей знань/спеціальностей 1 рік, 6 місяців 2 роки