Запитання та відповіді - Абітурієнту

Какой перечень специальностей и вступительных экзаменов нужен для получения степени МАГИСТР в 2022 году?

ПЕРЕЧЕНЬ отраслей знаний и специальностей,
 по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования в ЧАО "ВНЗ "МАУП"

Ступінь вищої освіти

Галузь знань

Спеціальність

Освітньо- професійна програма

Спеціалізація

Освітня кваліфікація

 

Базова освіта

Термін навчання

денна/заочна

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст зі споріднених галузей знань / спеціальностей

Магістр

07
Управління та адмінітрування

073
Менеджмент


Менеджмент


Економіка та управління бізнесом

Магістр менеджменту за спеціалізацією «Економіка та управління бізнесом»

Бакалавр галузі знань «Менеджмент та адміністрування»; спеціаліст/магістр галузей знань: «Менеджмент та адміністрування», «Управління та адміністрування»

1р.6м./1р.6м.

Магістр

08
Право

081
Право

Право

___________

Магістр права

Бакалавр   зі споріднених напрямів/спеціальностей

1р.6м./1р.6м.

Магістр

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

051
Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»

Бакалавр галузі знань «Економіка та підприємництво»; спеціаліст/магістр галузей знань: «Економіка та підприємництво», «Економіка»

1р.6м./1р.6м

Магістр

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

053  Психологія

Психологія

__________

Магістр психології

Бакалавр, спеціаліст  зі спеціальності «Психологія»

1р.6м./1р.6м

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою на основі ступеня бакалавр, магістр та ОКР спеціаліст з неспоріднених галузей знань / спеціальностей

Магістр

07
Управління та адмінітрування

073
Менеджмент


Менеджмент


Економіка та управління бізнесом

Магістр менеджменту за спеціалізацією "Економіка та управління бізнесом"

Бакалавр, спеціаліст, магістр з неспоріднених напрямів/ спеціальностей

1р.6м./2р.

Магістр

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

053  Психологія

Психологія

__________

Магістр психології

Бакалавр, спеціаліст, магістр з неспоріднених напрямів/ спеціальностей

1р.6м./2р.

Магістр

05
Соціальні та
поведінкові 
науки

051
Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Управління персоналом та економіка праці

Магістр з економіки за спеціалізацією "Управління персоналом та економіка праці"

Бакалавр, спеціаліст, магістр з неспоріднених напрямів/ спеціальностей

1р.6м./2р.