Адміністративний склад

Науковий ступінь/вчене звання, інш. – кандидат  наук з державного управління, доктор філософії в галузі права, професор Міжнародної Кадрової Академії.
Науково-педагогічна діяльність – з 1988 року.
Сфера наукових інтересів – юридична деонтологія, адвокатура, нотаріат, цивільне та господарське право, державне управління, державна служба. 
Досвід іншої роботи – заступник директора ЗОШ Олімпійського резерву № 59. 
Дослідження і розробки за останні 5 років: У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємодія  державної влади і місцевого самоврядування як важливіша засада сталого розвитку України». 

Статті в Scopus:   1.Sobakar Andrii, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Melnyk Serhii, Kharkiv National University of Internal Affairs, Perlin Stanislav, Kharkiv National University of Internal Affairs, Hryshchenko Roman, Kharkiv National University of Internal Affairs, Karakasidi Olena, Interregional Academy of Personnel Management. THE PECULARITIES OF COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN UKRAINE AND SOME EUROPEAN COUNTRIES: INTERNATIONAL EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 22, Issue 6, 2019. 

2.Yurii Tarnavskyi, National Academy of the Security Service of Ukraine, Dmytro Beseda, National Academy of the Security Service of Ukraine, Tamara Momotenko, National Academy of the Security Service of Ukraine, Oleksandr Suvorov, National Academy of the Security Service of Ukraine, Karakasidi Olena, Interregional Academy of Personnel Management. COMBATING LAUNDERING OF THE PROCEEDS FROM CRIME: UKRAINIAN AND FOREIGN EXPERIENCE. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Volume 23, Issue 6, 2020.

Підвищення кваліфікації – у 2018 р. отримала науковий ступінь канд. наук з держ. управління. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 00127522/002278-18, тема: «Місце юридичної деонтології в системі правничих наук», від  16.02.2018 р., 150 год.

Стажування за кордоном в Central European Education Institute (Bratislava. Slovak Republic), 2019р. 

Вільно володіє державною мовою, що підтверджується дипломом про вищу освіту, вільно спілкується російською та англійською мовами, має сертифікат В2.

Є Головою Вченої ради Одеського інституту ПрАТ "ВНЗ "МАУП", член громадської редакційної колегії наукових збірників Інституту. Науковий керівник магістерських кваліфікаційних робіт, керівник переддипломної, науково-дослідної та педагогічної практики магістрантів спеціальності 081 «Право».