Одеський інститут МАУП пишається проходженням міжнародної акредитації

Одеський інститут МАУП пишається проходженням міжнародної акредитації

19 Feb 2021

Одеський інститут МАУП пишається проходженням міжнародної акредитації Освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право».

Міжрегіональна Академія управління персоналом вперше пройшла процедуру акредитації в Міжнародному Акредитаційному Агентстві.

Міжрегіональна Академія управління персоналом уклала договір з Фундацією «Центр Академічної інформації» (ЦАІ) м. Рига, Латвія в березні 2020 року щодо проходження міжнародної акредитації для освітніх програм «Право» за спеціальністю 081 «Право» та «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія» освітній рівень магістр у восьми своїх відокремлених структурних підрозділах: Волинському, Житомирському, Одеському, Херсонському, Хмельницькому, Центральноукраїнському, Дніпровському та Львівському інститутах.

http://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/novini1/usi-novini1/maup-vpershe-projshla-proceduru-akreditacii-v-mizhnarodnomu-akreditacijnomu-agentstvi.html