Студенту

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета щодо оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при вивченні навчальних дисциплін

Анкета "Самостійна робота студента"

Анкета оцінювання якості викладання дисциплін

Анкета з моніторингу якості навчання іноземної мови

Анкета вивчення задоволенності якістю оцінювання навчальних досягнень та вирішення конфліктних ситуацій

Анкета щодо оцінювання якості освітньої програми

Анкета для опитування випускників

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо адаптації до навчання студентів 1 курсу денної форми навчання-2021р.

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо адаптації до навчання студентів 1 курсу денної форми навчання

Результати опитування студентів денної форми навчання щодо самостійної роботи

Результати опитування студентів щодо якості освітньо-професійної програми "Управління персоналом та економіка праці" зі спеціальності 051 Економіка другого (магістерського) рівня вищої освіти (Червень 2021р.)

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Травень-2020)

Результати анкетування студентів спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти (Вересень-2020)